Новини

    ЄДКІ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

    by MOODLE Admin -
    Шановні здобувачі, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність" доводимо до вашого відома, що:

    Відповідно до Постанови КМУ "Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту" від 19 травня 2021 р. № 497 Київ.

    Після оприлюднення відповідальними державними органами програми Академія забезпечить всебічну підготовку здобувачів до складання ЄДКІ, шляхом організації консультативних зустрічей із професорсько-педагогічним складом та підготовчих курсів.